גמלת סיעוד בכסף

התנאים לקבלת גמלת סיעוד בכסף:

1. אדם הזכאי לגמלת סיעוד, בכל הרמות.

2. אדם המעסיק מטפל צמוד, לכל הפחות כ-12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע או יותר.

3. המטפל מקבל שכר קבוע ומועסק עפ"י חוזה כתוב.

4. כאשר המטפל אינו בן משפחה.

5. אדם המחזיק בהיתר להעסקת עובד זר, מטעם משרד הפנים. כאשר העובד שוהה כדין בישראל.

הגשת הבקשה:

במעמד הגשת הבקשה להעסקת מטפל עובד זר, יתבקש האדם למלא טופס בקשה בו ניתנת אפשרות בחירה, אם מעוניין לקבל גמלת סיעוד בכסף או באמצעות חברת סיעוד.

אדם אשר זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ומעסיק עובד זר, המעוניין להמיר אותה לגמלת סיעוד בכסף, יגיש טפסי בקשה ישירות לביטוח לאומי.

ישנה אפשרות לשילוב גמלה בכסף עם שירותי סיעוד שונים. אדם המעסיק מטפל צמוד יוכל לשלב בין הגמלה בכסף אותה מקבל לבין שירותי סיעוד כמו: מרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה ושירותי כביסה. שירותי סיעוד אלו בעלי ערך כספי, כך שאדם המעוניין בשירותים, יופחת השווי הכספי של גמלת הסיעוד בכסף אותה מקבל.

סכומי הגמלה בכסף לאדם המעסיק מטפל זר:

שיעור הגמלה שנקבעה

מספר שעות שבועיות

סכום הגמלה בכסף

45.5%

5 שעות שבועיות

897 ש"ח

75%

8 שעות שבועיות

1,471 ש"ח

84%

9 שעות שבועיות

1,655 ש"ח

91%

9.75 שעות שבועיות

1,793 ש"ח

150%

16 שעות שבועיות

2,942 ש"ח

168%

18 שעות שבועיות

3,310 ש"ח

סכומי הגמלה בכסף לאדם המעסיק מטפל ישראלי:

שיעור הגמלה שנקבעה

מספר שעות שבועיות

סכום הגמלה בכסף

45.5%

5 שעות שבועיות

897 ש"ח

75%

8 שעות שבועיות

1,747 ש"ח

84%

9 שעות שבועיות

1,788 ש"ח

91%

9.75 שעות שבועיות

1,793 ש"ח

150%

16 שעות שבועיות

3,494 ש"ח

168%

18 שעות שבועיות

4,064 ש"ח