לעזוב דיור מוגן

דעו את זכותכם

מבוגרים, המתגוררים במסגרת של דיור מוגן, הינם ברוב המקרים בעלי יכולת התנהלות עצמאית. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם יש צורך בהתערבות של גורם נוסף, על מנת להגן ולשמור על האינטרסים שלכם. מתוך כך, מדינת ישראל, הרואה את עצמה כאחראית לכלל אזרחיה וכמובן לבני הגיל השלישי, חוקקה את חוק הדיור המוגן, על מנת לשמור, מבחינה חוקית, על זכויות אלו. בשל כך, החוק, אינו מותיר למפעיל הדיור המוגן, לפנות דיירים מדיור מוגן – וזאת, בשל החשיבות על שמירת סביבת המגורים בגיל מבוגר, כמו גם, מתן ביטחון. במידה ואתם, או קרוב משפחה, לרוב הורים, הגרים במסגרת של דיור מוגן, דעו, כי אין אפשרות לפינוי מיחידת הדיור, וזאת, כל עוד, נשמרים מצדכם תנאי החוזה והמצב הבריאותי מאפשר זאת.

מקרים בהם ניתן לפנות דייר מדיור מוגן

חוק הדיור המוגן נועד להגן על הדיירים, ועל כן, הוא אינו מאפשר לבעל רישיון הפעלת הדיור המוגן לפנות דיירים. יחד עם זאת, החוק מציין שני מקרים בהם ניתנת לבעל הרישיון האפשרות לפנות דייר:

  • כאשר דייר במסגרת דיור מוגן הפר את תנאי החוזה, לרוב כתוצאה מאי תשלום הכספים, הרי שאפשר לפנותו, תוך מתן התראה של 90 ימים מראש. ההתראה נועדה להעניק לדייר משך זמן מספק על מנת למצוא חלופת דיור מתאימה.
  • כאשר דייר במסגרת דיור מוגן אינו יכול מסיבה בריאותית להמשיך ולהתגורר במקום, וזאת לאחר התייעצות עם רופא המחוז. החוק אינו מציין במקרה זה את פרק הזמן הניתן להתארגנות על מקום מגורים אחר כגון מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש, אך החוק כן מחייב את בעל רישיון הפעלת הדיור המוגן למתן הודעה מראש לדייר עצמו או למיופה כוח מטעמו.