הגדרת מצבו התפקודי של הקשיש מתבצעת על פי מבחן התלות(ADLֹ) של המוסד לביטוח לאומי. מבחן התלות בוחן את יכולות התפקוד של הקשיש בפעולות יומיומיות בסיסיות כגון: רחצה, הלבשה, אכילה, שליטה על הסוגרים ועוד. קשיש שאינו מסוגל לבצע את רוב או כל פעולות אלו באופן עצמאי מוגדר כאדם סיעודי. כאשר קשיש מוגדר כסיעודי על פי מצבו התפקודי, וסובל מפצעי לחץ עמוקים או זקוק למכונת הנשמה, הוא מוגדר כסיעודי מורכב. במאמר הבא נסקור מהם ההבדלים בין קשיש סיעודי לקשיש סיעודי מורכב.

סיעודי מורכב

הבדל תפקודי ורפואי:

סיעודי – קשיש סיעודי זקוק לסיוע בביצוע רוב או כל פעולות ה-ADL הנבחנות במבחן התלות: רחצה, קימה/שכיבה, אכילה/שתיה, לבוש, ניידות ושליטה בסוגרים. ברוב המקרים, קשיש סיעודי יהיה מרותק למיטה או לכיסא גלגלים עקב מחלות, בעיות רפואיות ומנטליות. מטופל סיעודי זקוק לעזרה צמודה במהלך כל שעות היום על מנת לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות, הן בבית והן במחלקה סיעודית בתוך בית אבות או בדיור מוגן.

סיעודי מורכב – קשיש המוגדר כסיעודי מורכב הוא קשיש הזקוק לטיפול רפואי ייחודי בנוסף לצורך בסיוע בפעולות היומיומיות הבסיסיות, בדומה לקשיש סיעודי. קשישים אלו חייבים, על פי החלטת רופא, לקבל טיפול רפואי והשגחה סיעודית במחלקות לאשפוז סיעודי מורכב. קשיש מוגדר כסיעודי מורכב כאשר סובל מאחת מהבעיות הרפואיות הבאות: חולי דיאליזה, פצעי לחץ מעל דרגה 3, עירוי תוך ורידי ממושך ובעיות נשימה, הדורשות טיפול רפואי מיוחד.

יש לציין כי להגדרת מצבו התפקודי של קשיש בין סיעודי לסיעודי מורכב יש חשיבות רבה הן מבחינת דרך הטיפול והן מבחינת הסיוע במימון הטיפול. קשיש המוגדר כסיעודי יוכל לפנות למשרד הבריאות או לביטוחים הפרטיים על מנת לקבל סיוע במימון האשפוז וקשיש המוגדר כסיעודי מורכב יוכל לפנות לקופות החולים.

טיפול בבית

סיעודי – כחלק מתהליך התביעה לגמלת סיעוד, עובר הקשיש את מבחן התלות מטעם המוסד לביטוח לאומי. מבחן זה בודק את מידת התלות של הקשיש בסיוע חיצוני בפעולות בסיסיות כגון הליכה, רחצה, אכילה וכדומה. מבחן התלות מתבצע על ידי מעריך של המוסד לביטוח לאומי (רופא, אחות, פיזיותרפיסט) הבוחן האם יש צורך בסיוע צמוד ומגדיר את מצבו התפקודי של הקשיש.

קשיש שהוגדר כסיעודי על פי מבחן התלות, יהיה זכאי ל-16-18 שעות שבועיות של סיוע על ידי מטפלת. כמו כן, ישנה אפשרות להמיר את שעות הסיוע בכסף ובכך לממן מטפל סיעודי צמוד.

סיעודי מורכב – קשיש סיעודי מורכב הוא קשיש שהוכר במבחן התלות כאדם הזקוק לסיוע והשגחה רפואית קבועה. באפשרות הקשיש להישאר בביתו ולקבל את הסיוע מהיחידות לטיפול בבית של קופות החולים השונות וכן להמיר את שעות הסיוע למימון עובד זר, בטיפול צמוד בבית. הישארותו של קשיש סיעודי מורכב בבית תלויה במצבו הרפואי והאם ניתן לקבל את הטיפול לו הוא זקוק במסגרת הבית.

טיפול במוסד

סיעודי – אשפוז קשיש סיעודי אינו נכלל בסל הבריאות. משרד הבריאות מסייע במימון האשפוז על פי קריטריונים שונים הקבועים בחוק. מטופל המעוניין בסיוע זה, יציג בפני משרד הבריאות מספר אישורים כלכליים אודותיו ואודות בני משפחתו מקרבה ראשונה (בני זוג, ילדים). גובה מימון האשפוז נקבע בהתאם ליכולות הכלכליות שהוצגו. במידה והסיוע במימון אושר, הקשיש יוכל לממשו בביתי אבות סיעודיים הפועלים ברישיון משרד הבריאות ונמצאים עמם בהסדר. מוסדות לקשישים סיעודיים מספקים את כל העזרה הנדרשת לאורך שעות היום הן מבחינה רפואית ותפקודית והן מבחינה חברתית.

סיעודי מורכב – אשפוז סיעודי מורכב מתבצע בעזרת קופות החולים, המפנות את הקשיש למחלקה לסיעודי מורכב התואמת את צרכיו. מימון האשפוז מתבצע ע"י קופת החולים בשיתוף הקשיש ובני משפחתו, כשעל רוב התשלום אחראית קופת החולים. כאשר הקשיש ובני משפחתו מסרבים לשלם את השתתפותם, קופת החולים מחויבת לספק את המימון ולאחר מכן יכולה לנקוט בהליך משפטי. במקרה בו משפחת הקשיש אינה יכולה לעמוד בהוצאה הכספית, ישנה אפשרות לפנות לעובדת סוציאלית בקופת החולים בבקשה להנחה בהשתתפות עצמית. ישנן מגוון מחלקות לסיעודי מורכב המתאימות לרמות תפקוד שונות ולמצבים רפואיים שונים.

קשיש סיעודי

קשיש סיעודי מורכב

הגדרה

קשיש הזקוק לסיוע מלא ברוב או כל פעולות ה-ADL: אכילה ושתייה, קימה ושכיבה, לבוש, רחצה, ניידות ושליטה בסוגרים

קשיש סיעודי שמצבו הבריאותי מחייב טיפול רפואי ייחודי בנוסף לצורך בסיוע בפעולות בסיסיות

הגדרת המצב התפקודי

רופא משפחה/רופא במחלקה שיקומית/ בית חולים

רופא משפחה/רופא במחלקה שיקומית/ בית חולים

הטיפול בבית

קשיש סיעודי המתגורר בביתו זכאי לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. גמלת הסיעוד מעניקה לקשיש סיוע בבית למספר שעות שבועיות בהתאם למצבו התפקודי. ישנה אפשרות להשתמש בגמלת הסיעוד על מנת להעסיק לקשיש עובד זר

קשיש סיעודי מורכב הנו קשיש הזקוק לטיפול סיעודי ורפואי יומיומי. קשיש שנשאר בביתו יכול קבל סיוע מהיחידות לטיפול בבית שמספקות קופות החולים וכן בגמלת חוק סיעוד להעסקת עובד זר

הטיפול במוסד

מחלקה סיעודית בבית אבות

מחלקת סיעוד מורכב בבית אבות/בית חולים

סיוע במימון

ביטוח סיעודי/משרד הבריאות

החזר מביטוח סיעודי/קופת החולים