התנאים להעסקת עובדים זרים

– אחד מהתנאים הבסיסיים לקבל היתר להעסקת עובד זר הנו הגעת האדם לגיל הפרישה (תנאי זה משתנה כאשר מדובר בנכה הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי. במצבים אלו הגיל אינו מהווה תנאי מגביל).

– אדם המבקש היתר ההעסקה צריך לצבור 4.5 נקודות לפחות במבחן התלות (מבחן המתבצע במסגרת הבקשה לקבלת גמלת סיעוד ובודק את מידת העזרה לה האדם זקוק בביצוע פעולות יומיומיות). קשיש המתגורר לבדו יכול לקבל את היתר ההעסקה גם אם צבר רק 4 נקודות במבחן התלות בתוספת הנקודות לאדם שחי לבד וזקוק לעזרה.

– היתר העסקה לא יינתן לאדם השוהה במוסד המספק שירותי סיעוד כגון מחלקה סיעודית, בית חולים, בית אבות, מרכז שיקום וכדומה. אדם השוהה בדיור מוגן או נמצא במסגרת אשפוז יום יכול לקבל היתר להעסקת עובד זר וזאת מכיוון שבמוסד אינם ניתנים שירותי סיעוד.

– קשיש מעל גיל 90 זכאי לקבלת היתר העסקה גם במידה וצבר רק 4 נקודות במבחן התלות. קשיש מעל גיל 85 שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות, יוכל לפנות לוועדת חריגים ברשות האוכלוסין וההגירה, בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על צורך בטיפול/השגחה במהלך 24 שעות ביממה.

– במידה והקשיש מתגורר עם לפחות 3 ילדים מתחת לגיל 16 או עם נכה נוסף, הוא יוכל לפנות לוועדת חריגים לבקשת היתר העסקה. את היתר העסקה ניתן לבקש גם כאשר מדובר במקרה של חולה במחלה ממארת או קשה, המצריכה השגחה וטיפול ברוב שעות היום.

– כאשר אדם אינו עומד בקריטריונים אלו, הוא יועבר לבדיקה של ועדה מקצועית מייעצת. ועדה זו תדון בבקשה ועפ"י המסמכים הרפואיים, תמליץ לרשות האוכלוסין וההגירה בצורך בקבלת היתר העסקה. הועדה יכולה לדרוש אישורים וחוות דעת נוספות לצורך הדיון בבקשת הקשיש.

– במקרים דחופים, בהם הקשיש עומד בפני שחרור מבית החולים ויש צורך בהעסקת עובד זר בתהליך מהיר, ניתנת האפשרות להציג אבחנה רפואית המציינת את הצורך בהמשך הטיפול ותאריך השחרור המשוער למטופל ע"י רופא בית החולים. ההיתר שניתן במקרים אלו תקף ל-3 חודשים, שלאחר תקופה זו, יש לחדש את ההיתר בנוהל הרגיל. ניתן להעסיק עובד השוהה בישראל, ללא אפשרות להביא עובד זר הנמצא בחו"ל.

– לא ניתן להעסיק את העובד הזר באופן חלקי, אלא רק באופן מלא וזאת מפני שההיתר מיועד לקשישים הזקוקים לטיפול והשגחה במהלך רוב שעות היום.
אלו הזקוקים לטיפול חלקי יפנו לקבלת מטפל ישראלי.

– על המעסיק לספק בביתו מגורים ראויים למטפל הזר.

תהליך הגשת הבקשה

בקשת היתר להעסקת עובד זר מוגשת לרשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים, בצירוף אישור על תשלום האגרה לרשות. לבקשה יש לצרף מספר מסמכים המעידים על מצבו התפקודי של הקשיש, צילום ת.ז, כתב ויתור על סודיות רפואית, התחייבות המעסיק ועוד. הועדה המייעצת רשאית לבקש טפסים רלוונטיים נוספים לצורך דיון בבקשה.

כפי שנאמר, קבלת ההיתר תלויה בתוצאות מבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי. את תוצאות המבחן ימסור הביטוח הלאומי ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה ולכן, אין צורך להוסיפן כחלק מטפסי הבקשה.

החלטת רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע להיתר העסקת עובד זר תישלח בדואר. במידה והבקשה אכן אושרה, יש לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות המורשות (תאגידים), לרשימת העובד הזר על שם המעסיק. תאריכי הזכאות יופיעו בהחלטת הרשות (זכאות לכ-4 שנים).
בנוסף ניתן לפנות לחברת הסיעוד בה המטופל רשום ומקבל חוק סיעוד ולהיעזר בה ובתאגידים תחתיה.

תהליך הגשת הבקשה במקרים בהם אין זכאות לגמלת סיעוד עקב הכנסה גבוהה

קשישים המעוניינים בהעסקת עובד זר אך אינם נבחנו במבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי עקב הכנסותיהם, יופנו ישרות אל ביצוע מבחן התלות במהלך הטיפול בבקשה. הפניה לביצוע מבחן התלות כרוכה בתשלום אגרת הבקשה. במידה והקשיש צבר במבחן התלות את הניקוד הנדרש בנוהל, יהיה זכאי להיתר העסקה.

הארכת היתר העסקה

היתר להעסקת עובד זר שניתן מטעם רשות האוכלוסין וההגירה או שירות התעסוקה, האומר כי קיים הצורך בעזרה לצמיתות וכן בקשות של קשישים מעל גיל 85, יוארכו ללא דיון נוסף. ההארכה תתבצע במידה והקשיש לא עבר למוסד המספק טיפול סיעודי כחלק משירותיו.

היתר העסקה לקשישים מעל גיל 85

קשיש מגיל 85 ומעלה יוכל להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר עם אישורים רפואיים המעידים על מצבו התפקודי והצורך בעזרה חיצונית. מסמכי הקשיש יועברו לוועדה ולרוב גם יאושרו.

איתור עובד זר

איתור עובד זר נעשה אך ורק באמצעות הלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובד זר בענף הסיעוד. כל מעסיק ועובד בסיעוד מחויבים להירשם באחת מלשכות אלו. העסקת עובד זר ללא רישום בלשכה פרטית מפרה את תנאי ההיתר להעסקת עובד זר וייתכן ותגרום לביטולו. רשימת הלשכות הפרטיות מתעדכנת מעת לעת ויש לעקוב אחריה על מנת להתעדכן.