ממשלת ישראל (בעיקר משרד הבריאות, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי) אחראית לממן שירותים לקשישים, במטרה לשפר את תפקודם האישי והחברתי. אחת מזכויות הקשישים המרכזיות מעוגנת בחוק סיעוד ממלכתי (1998), במסגרתו קשישים שעומדים בקריטריונים הקבועים בחוק זכאים למגוון שירותים, החל מטיפול סיעודי אישי, דרך עזרה בניהול משק הבית ועד שירותי הסעות למרכזי היום.

מי יכול לקבל חוק סיעוד

מבחן ADL  ((Activities of Daily Living למימוש הזכויות שעומדות לקשיש במסגרת חוק הסיעוד

כדי לבחון את מידת זכאותו של הקשיש לגמלת הסיעוד שניתנת במסגרת חוק הסיעוד, על הקשיש לעבור מבחן להערכת תפקוד, שנקרא גם מבחן ADL  או מבחן תלות (נקרא כך מאחר שהוא בוחן את מידת התלות של הקשיש בסיוע חיצוני). מבחן ADL  מתבצע על-ידי מטפלים מוסמכים (בדרך כלל על ידי אחים מוסמכים) בביתו של הקשיש. על-פי תוצאות מבחן זה, יוחלט לא רק האם הקשיש זכאי או לא זכאי לקבלת סיוע, אלא גם מהי גובה הגמלה שתינתן לו במסגרת סיוע זה. המבחן מורכב משלושה חלקים, ופועל על-פי שיטת ניקוד מ-0 ועד 16.5, כך שקשיש שקיבל במבחן מעל ל-2.5 נקודות יהיה זכאי לגמלה חלקית, ואילו קשיש שקיבל מעל ל-6.5 נקודות יהיה זכאי לקבל גמלה מלאה.בחלק הראשון של המבחן, מתבצעת הערכה של תפקודו הכללי של הקשיש, ובהתאם לכך תיבחן מידת הסיוע לו הוא זקוק בביצוע פעולות יומיומיות. במסגרת חלק זה, תיבחן רמת התפקוד של הקשיש בפעולות היומיומיות הבאות: אכילה, רחצה, ניידות, שכיבה ו/או קימה, לבוש ושליטה על הסוגרים. הציון המירבי שיכול קשיש לקבל על חלק זה הוא 8 נקודות, משמעות ניקוד זה כי הוא זקוק לסיוע מלא בביצוע הפעולות הללו. החלק השני של המבחן בוחן את תכיפות ההשגחה האישית לה זקוק הקשיש, ובמסגרתו יישאלו שאלות, כמו: האם ועד כמה מסכן הקשיש את עצמו או את הסביבה? מהו פרק הזמן במהלכו ניתן להשאיר את הקשיש לבד ללא השגחה? אם בכלל, מהו מצבו הקוגנטיבי? וכו'. חולי אלצהיימר בשלבים מתקדמים של המחלה, שחלה התדרדרות מהירה ומשמעותית בתפקודם הקוגניטיבי יקבלו את מלוא הניקוד בחלק זה של המבחן, ויחשבו כקשישים סיעודיים תשושי נפש. בחלק השלישי של המבחן ייערך אימות של מקום מגוריו של הקשיש, ויתבצע בירור סביב השאלה האם הוא מתגורר לבדו? כאשר מדובר בקשיש שמתגורר לבד, אשר קיבל בחלק הראשון של מבחן התלות לפחות 2 נקודות, יתווספו לציונו הסופי במבחן 2.5 נקודות. מספר הנקודות שמתקבל מתורגם לשעות. הקשיש יוכל לנצל את השעות המגיעות לו באמצעות מטפל מטעם חברת סיעוד או על ידי שירותים נוספים. מספר השעות שנקבעות לקשיש עשויות להיות מושפעות באופן יחסי כתוצאה מהכנסות גבוהות. כך שאדם אשר יש לו הכנסות חודשיות מעל סכום מסוים שנקבע בחוק יקבל פחות שעות או שלא יקבל כלל. כמו כן הגמלה ניתנת לקשיש המתגורר בביתו( כולל קשיש המתגורר בדיור מוגן) אך לא תינתן לקשיש המתגורר בבית אבות, אשר שם מקבל שירותים סיעודיים. 

מבחן תלות חוזר ומסלול מהיר לביצוע הערכה תפקודית

ישנם קשישים שממצאי מבחן ה- ADL שביצעו במועד מסויים מראים, כי הם לא זקוקים לעזרה (ובהתאם לכך הם גם אינם זכאים לקבלת סיוע), כאשר בפועל מצבם עשוי להתדרדר באופן דרסטי בפרק זמן קצר, עד כי תוצאות המבחן הראשון שביצעו לא משקפות את מצבם התפקודי החדש. במקרים כאלה, רשאים הקשישים לבצע מבחן תלות חוזר, על מנת להגדיל את הסיכויים שיקבלו את המענה המבוקש לצרכיהם המשתנים בהקדם האפשרי. רצוי לבצע מבחן תלות חוזר רק במקרים בהם מצבו של הקשיש אכן הורע, זאת כדי למנוע מצב שבו תופחת גמלת הסיוע או תבוטל כליל, היה ותפקודו של הקשיש במבחן החוזר יהיה טוב יותר. מסלול מהיר להערכת תפקוד מיועד עבור קשישים שמצבם התפקודי הוא חמור ביותר. מטרתו היא לאפשר להם לקבל במהירות האפשרית את המענה לו הם זקוקים. כדי לקבל סיוע במסלול המהיר, אין צורך לעבור מבחן ADL,  אך יש להגיש טפסים ומסמכים רפואיים רלוונטים (בדך כללל מרופא גריאטרי או פסיכוגריאטרי), שייבחנו על-ידי יועץ מיוחד מטעם הביטוח הלאומי.