מה עושים בדיור מוגן

ניהול חיים עצמאיים

ככלל, מגורים במסגרת של דיור מוגן, מאפשרים סביבת מגורים נעימה, תומכת, הן מבחינה חברתית והן מבחינה בטיחותית ורפואית. יחד עם זאת, על אף המסגרת, לדייר הזכות הבסיסית והמלאה לנהל את אורח חייו כראות עיניו, כל עוד הוא אינו מפריע לשכניו במקום ואינו מפר כללי התנהגות נאותים. כלומר, לדייר ישנה אפשרות לנהל את שיגרת חייו בצורה עצמאית לחלוטין, בלי הצורך לתת דין וחשבון על כך. כחלק מהזכות לניהול חיים עצמאיים ישנה האפשרות להתקשר עם נותני שירותים שונים, שאינם כלולים בחוזה, כדוגמת, מטפל ישראלי מטעם חוק הסיעוד המסייע לבן הגיל השלישי בפעולות היומיום בהן קצת מתקשה. מעבר לכך, שירות ניקיון אישי ופרטי בדירתו – על אף ששירותים אלו לרוב ניתנים במסגרת הדיור המוגן, שירותי קוסמטיקה ויופי ביחידת הדיור שלו ועוד.

מתן יפויי כוח

מבוגרים רבים בוחרים למנות מיופה כוח מטעמם לצורך התנהלות מנהלתית אל מול מפעיל בית הדיור המוגן, וזאת, על מנת שיהיה מי שיוכל לייצג את האינטרסים שלהם באופן ברור ולנהל בשמם עניינים שונים הקשורים אל יחידת הדיור. על מנת להעניק את ייפוי הכוח, יש לעשות זאת בכתב ולצרף זאת לחוזה ההתקשרות בין הדייר לבין מפעיל יחידת הדיור המוגן.

נציגות דיירים

כמו שבכל בית מגורים ישנה נציגות דיירים המנהלת את העניינים באשר לאיכות החיים במקום, הרי שגם במסגרת הדיור המוגן, לדיירים, ישנה אפשרות למנות נציגות דיירים שתוכל לייצג אותם נאמנה אל מול המפעיל של הדיור המוגן. נציגות הדיירים פועלת על מנת להיטיב עם איכות החיים של הדיירים ולשמור על זכויותיהם במקום.

כאשר עוברים להתגורר במסגרת של דיור מוגן, אין הדבר אומר כי מרגע זה, נשללת זכותכם לחיות חיים פרטיים. זכויות הדיירים נשמרות, וסביבת המגורים נועדה לתמוך ולטפח את איכות החיים, במקום בטוח ומוגן עבור אוכלוסיות הגיל השלישי.