כל מה שרציתם לדעת על ייפוי כוח מתמשך

מאת: אתי בר מימון, משרד עו"ד ונוטריון 

בשנים האחרונות המודעות לחשיבות של עריכת ייפוי כח מתמשך הולכת וגוברת. אנשים מבינים שעדיף כי יסדירו מראש את ענייניהם לתקופה בה אולי, חלילה, לא יהיו כשירים לטפל בהם. הדרך לעשות זאת היא באמצעות הכנת מסמך הנקרא ייפוי כח מתמשך. מה כולל מסמך זה? מה ההבדל בינו לבין צוואה? על כל אלו ועוד, במאמר שלפניכם. 

מהו ייפוי כח מתמשך? 

אם נרצה או לא נרצה, החיים מזמנים לנו גם הפתעות פחות טובות. אמנם, לא נעים לחשוב על כך, אך כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו במצב שבו יאבד את צלילותו או שכושרו הקוגניטיבי ייפגע (עקב מחלה כגון: דמנציה, תאונה או מגבלה שכלית או נפשית), והוא לא יוכל לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו. 

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי, שמאפשר לאדם למנות מיופה כח (אחד או יותר), שיוכל לקבל החלטות עבורו בדיוק במצבים הנ"ל אם אדם יאבד את יכולתו הגופנית או הנפשית לעשות כן. 

ייפוי כח מתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חבריות של קרבה ואמון.  

בקרות מצב המונע מאיתנו לקבל החלטות, נרצה כי מי שיופקד על קבלת ההחלטות והטיפול בעניינינו יהיה אדם אמין וישר שאנו סומכים עליו, ויודעים בוודאות כי טובתנו תעמוד לנגד עיניו.   

הסדרה חוקית של הנושא 

תפיסה חברתית ששמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו, רצונותיו ומיצוי יכולותיו, היא העומדת בבסיס תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרתו הוסף המנגנון של "ייפוי כח מתמשך". 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות", "החוק") מסדיר את הנושא של ייפוי כח מתמשך, וקובע כי אדם מעל גיל 18 שהוא בעל כשירות, כלומר: מסוגל להבין את המשמעות של ייפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, רשאי למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בענייניו. הממנה, האדם שכותב את ייפוי הכח, יכול לקבוע בייפוי הכח באילו עניינים הוא ייעזר במיופה הכח ומה תהיינה סמכויותיו.  

אילו נושאים נכללים בייפוי כח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בענייניו האישיים של הממנה כולם או חלקם (למשל: מקום מגורים של הממנה), בענייני רכוש של הממנה – כולם או חלקם (למשל, חשבונות בנק, נכסים, קרנות פנסיה) או בעניינים רפואיים (צורת הטיפול, סוג המטפל וכד'). הממנה יכול לקבוע בייפוי הכח, כי מיופה הכח יפעל בכל הנושאים האלו או בחלקם, הכל כפי שיבחר. 

מהן חובות מיופה הכוח כלפי הממנה? 

בחוק נקבעו מספר עקרונות מנחים על פיהם יפעל מיופה הכח, כשהוא מפעיל את הסמכויות שניתנו לו. העקרונות העיקריים הם אלו:  

  • על מיופה הכח לנהוג בשקידה, במיומנות, במסירות, בתום לב וללא התרשלות לשמירת ענייניו של הממנה. 
  • על מיופה הכח לשמור על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה פחותה ככל האפשר. 
  • על מיופה הכח לפעול תוך שמירה על פרטיות הממנה ככל האפשר. 
  • על מיופה הכח לפעול בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על עצמאותו, בהתאם ליכולותיו. 

מהם היתרונות של ייפוי כח מתמשך? 

לייפוי כח מתמשך יתרונות רבים. לפניכם היתרונות המרכזיים:  

  • ייפוי כח מתמשך מהווה מנגנון חלופי להליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט. הוא צופה פני עתיד, ולא מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט. זהו הליך מהיר, פשוט ויעיל.  
  • ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, לתת לו הוראות מקדימות וספציפיות, וכן לבחור באלו תחומים יהיה רשאי לפעולבשונה מאפוטרופוס.  
  • מניעת סכסוכים משפטיים שאלות כגון: מי יטפל וכיצד נמנעות מראש, שכן בייפוי הכח המתמשך הממנה כותב מפורשות את שם האדם או האנשים שיטפלו בו ואת הדרך בה הוא חפץ שהטיפול יתבצע. 

מנגנוני פיקוח 

חשוב לדעת, כי ישנם מנגנוני פיקוח שחלים על פעולות מיופה הכוח, ומטרתם היא לוודא כי ייפויי הכוח נערך מבחירה ומרצון חופשי של הממנה. כך מונה החוק פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הממנה הסמיכו לכך מפורשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך (כגון: מתן מתנות והלוואות, הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית וכו'), וכן פעולות מסוימות אחרות שלא ניתן לבצען בכל מקרה ללא אישור בית המשפט (כגון: עסקה במקרקעין או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ₪).  

כמו כן, באפשרות הממנה לציין בייפוי הכוח המתמשך כי על מיופה הכוח לדווח ל"אדם מיודע" (אשר זהותו נקבעת על ידי הממנה) על החלטותיו ופעולותיו בענייני הממנה ובתדירות שיקבע הממנה. בנוסף, הממנה יכול לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח על מיופה הכוח. 

הפקדת ייפוי הכח המתמשך וכניסתו לתוקף 

לאחר עריכתו וחתימתו, יש להפקיד את ייפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. בהעדר הנחיה מפורטת אחרת של הממנה, יכנס ייפוי הכוח לתוקף עם הצגת חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של הממנה עונה על התנאים לכניסת ייפוי הכח לתוקף. ייפוי הכח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת, ובכל מקרה מיופה הכח איננו יכול להחליט באופן עצמאי ובלעדי על כניסתו של ייפוי הכח לתוקף.  

ייפוי כח וצוואה – מה ההבדל? 

צוואה וייפוי כח מתמשך הם שני מסמכים שונים. הם לא מחליפים זה את זה, ובהסתכלות על ציר הזמן, הם נכנסים לתוקף בזמנים שונים. 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנותן מענה לצרכים הרכושיים, הרפואיים והאישיים של אדם כשהוא עודנו בחיים, אבל לא מסוגל לדאוג להם בעצמו 

המועד שבו ייכנס לתוקף ייפוי הכח המתמשך הוא כשמייפה הכח ייכנס למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל להבין ולקבל החלטות באופן עצמאי. 

צוואה, לעומת זאת, לא עוסקת בתקופה שבה אתם עדיין בחיים. בצוואה אדם יכול לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו – כיצד יחולק רכושו ולמי. הצוואה תכנס לתוקף רק כאשר אדם ילך לעולמו. 

ייפוי כח מתמשך – מספר דגשים חשובים 

  • באופן עקרוני, באפשרות הממנה לשנות בכל עת את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו. עילות הביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך קבועים בחוק. 
  • החוק מונה מספר פעולות שמיופה הכוח לא מוסמך לבצע בשום מקרה בשם הממנה, כך למשל: המרת דת, עריכת צוואה ועוד. 
  • ייפוי כח מתמשך מוסמך לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך אצל האפוטרופוס הכללי. כן נדרש שלעורך הדין אין עניין אישי בייפוי הכח המתמשך.  
*המידע המוצג אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בטרם  נקיטת כל הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. 
@כל הזכויות שמורות לאתי בר מימון, עו"ד מגשרת ונוטריון