תקופת ניסיון בדיור מוגןבהתאם להוראות חוק הדיור המוגן, קיימת "תקופת ניסיון" בבית הדיור המוגן החלה במהלך שלושת החודשים הראשונים בהם מתגורר הדייר בדירה, במהלך חודשים אלו באפשרות הדייר לבחון את התאמת בית הדיור המוגן לצרכיו ורצונותיו.

במידה והדייר אינו שבע רצון ומעוניין לבטל את ההסכם עם בית הדיור המוגן מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הניסיון האמורה, ביכולתו לעשות כן על ידי מתן הודעה בכתב לבית הדיור המוגן שבועיים מראש לפחות.

האם ניתן להאריך את תקופת הניסיון?

התשובה היא כן. בהסכמת הצדדים ניתן להאריך את תקופת הניסיון הקבועה בחוק, אך ההארכה מוגבלת בכך שתקופת הניסיון הכוללת לא תעלה על שנה.

מה קורה אם התחרטתי לאחר תקופת הניסיון?

גם במקרה כזה ניתן יהא לבטל את ההסכם בין הצדדים, אך יש צורך לתת את ההודעה על ביטולו שלושה חודשים מראש.

ומה במקרה שבו בהסכם שחתמתי אין כל אזכור לתקופת ניסיון, או לחלופין, משך תקופת הניסיון הכתובה בהסכם הינו קצר משלושה חודשים?

אל דאגה, היות ולא ניתן להתנות על ההוראה בחוק הדיור המוגן המתייחסת לתקופת הניסיון, תקופת הניסיון תהא בת שלושה חודשים גם במקרים שבהם אין לה כל אזכור או שמשכה קצר יותר בהסכם בין הצדדים.

בהסכם שנחתם איתי תקופת הניסיון נמשכת יותר משלושה חודשים – מה גובר?

במקרה כזה הוראות ההסכם גוברות על תקופת הניסיון הקבועה בחוק, ותקופת הניסיון תהא ארוכה יותר בהתאם לקבוע בהסכם בין הצדדים.

האם גם אני כדייר נמצא בתקופת ניסיון?

התשובה היא כן. תקופת הניסיון הקבועה בחוק מתייחסת לשני הצדדים בהסכם, מה שאומר שגם הדייר נמצא בתקופת ניסיון, ובאפשרות בית הדיור המוגן להודיע לו על ביטול ההסכם במסגרת תקופת הניסיון, בהודעה בכתב, שבועיים מראש לפחות.

לסיכום, ישנה חשיבות רבה לבחון מראש ולבצע בדיקות מוקדמות טרם הכניסה לבית דיור מוגן, אך לא פחות מכך, חשוב לנצל את תקופת הניסיון הקבועה בחוק בכדי לבחון מבפנים את מידת התאמתו של בית הדיור המוגן אליכם. למעשה תקופת הניסיון היא הפתרון המושלם, בבחינת דברים שרואים מכאן – לא רואים משם.

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד מירי שאול בלס באתר האינטרנט  www.msb-law.co.il בדוא"ל [email protected]  או בטלפון 08-9981500.

*עו"ד מירי שאול בלס מיצגת בתחום של דיור מוגן והגיל השלישי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.