אפוטרופוס לגיל השלישי

במאמר זה, ברצוני להרחיב את היריעה ביחס לכלים משפטיים נוספים הקיימים כיום, שביכולתם לסייע רבות לדיירי הדיור המוגן הן ביחס לגופם והן ביחס לרכושם, וזאת בעודם בחייהם. כלים אלה מתייחסים למוסד האפוטרופסות, ורלוונטיים במקרים שבהם אותו דייר בבית הדיור המוגן מגיע למצב שבו הוא אינו יכול ומסוגל לקבל החלטות בעניינו, הן ביחס לרכושו והן ביחס לטיפול הרפואי בו, מקרה לדוגמא- דמנציה בשלב מתקדם.

עד לאחרונה, אם אותו דייר כבר היה במצב כזה, היה על קרובי משפחתו לפנות לבית המשפט בבקשה שימנה לו/ה אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

כך, גם במקרה שבו אותו דייר בדיור המוגן נתן לגורם שלישי (לדוג' אחד מילדיו) ייפוי כוח לחשבון הבנק שלו, עדיין תידרש פנייה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס שכן ייפוי הכוח האמור כבר לא יהא בתוקף לאור מצבו של הדייר.

כאמור לעיל, ההחלטה על מינוי האפוטרופוס ועל זהות האפוטרופוס הייתה שמורה עד לאחרונה לבית המשפט בלבד. כיום ישנם שני כלים חדשים וחשובים הבאים לכבד את האוטונומיה של הדייר ואת רצונו בשאלה מי יטפל בענייניו ויקבל הכרעות לגביו, אם וכאשר יזדקק לכך.

אחד מהכלים הינו ייפוי כוח מתמשך, תפקידו הוא לאפשר לדייר, בעודו צלול ותפקודי, להתוות את הזהות של האדם ואת האופן שבו ירצה שאותו אדם יטפל בענייניו, אם וכאשר יגיע הדייר בבית הדיור המוגן למצב שבו הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

כלומר, לייצר מעין "אפוטרופוס" מראש ולפי בחירתו המודעת, ולייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט. כלי כזה מאוד רלוונטי במיוחד במקרים של דייר המתגורר בבית דיור מוגן שעליו לשלם לבית הדיור המוגן תמורה בגין דמי האחזקה והשירותים שקיבל בו מדי חודש בחודשו כתנאי להמשך קבלתם ולהמשך התגוררותו בבית הדיור המוגן, וזאת, היות ומאפשר לאותו מיופה הכוח להמשיך ולשלם את התשלומים כסדרם לבית הדיור המוגן, גם אם חלילה הדייר יהא במצב שלא יאפשר לו לדאוג לכך בעצמו.

במקרה אחר, בו אין ייפוי כוח מתמשך, יהא צורך כמעט מיידי לפנות לבית המשפט בדחיפות ולהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס, בכדי להמשיך ולהתנהל כשורה מול הבנקים ומול בית הדיור המוגן.

הכלי השני הינו מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כלי זה הינו בגדר הבעת דעה בפני בית משפט בדבר מי אותו דייר יעדיף שישמש כאפוטרופוס שלו ככול שיגיע למצב שבו יזדקק למינוי שכזה. בית המשפט לרוב יתחשב בדעתו של הדייר המובעת מראש וכשהוא צלול ותפקודי, שוב, מתוך כיבוד האוטונומיה של האדם להחליט על עצמו ועל רכושו.

לעניין זה חשוב לדעת כי שני הכלים- הן ייפוי כוח מתמשך והן מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס צריכים להיחתם בפני עו"ד שעבר בהצלחה וקיבל הסמכה מתאימה לכך ע"י לשכת עורכי הדין בלבד.

לסיכום, ישנם כיום כלים חדשים וחשובים שניתן לתכנן בעזרתם את העתיד, פרט לעריכת צוואה, שלא רק שמתייחסים לאספקט רכושי כמו גם לאספקט גופני, אלא שהם מתייחסים לתכנון המשך החיים, תוך יצירת סדר וודאות לגבי העתיד לבוא, ומתן משקל של ממש לרצונו של האדם ולהחלטותיו.

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד מירי שאול בלס,

בטלפון- 073-7027076.

*עו"ד מירי שאול בלס עוסקת בתחום של דיור מוגן והגיל השלישי, והינה מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל לעריכת ייפוי כוח מתקדם ומתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 מאת עורכת דין מירי שאול בלס.