סיעודי או דמנטימשרד הבריאות מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד").

הקוד הוא מסמך של משרד הבריאות, המאשר מתן סיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה הסיעודי או תשוש הנפש.

קריטריונים לקבלת הקוד:

האשפוז הסיעודי איננו נכלל בסל הבריאות ועל-כן, ההחלטה על השתתפות המדינה במימונו ("אשפוז בקוד") תלויה ביכולתם הכלכלית של הקשיש הסיעודי/תשוש הנפש ושל בני משפחתו.

להלן הקריטריונים לקבלת הקוד:

1. הגדרת הקשיש על-ידי לשכת הבריאות המקומית במקום מגוריו, כ"חולה סיעודי" או "תשוש נפש". "חולה סיעודי" הוא אדם אשר אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו, או זקוק לסיוע של כח אדם, לרוב שני אנשים, בכדי לבצע פעולות בסיסיות כמו: רחצה, ניידות, לבוש, עשיית צרכים, ומצבו התפקודי דורש מעקב רפואי צמוד וממושך. "תשוש נפש" הוא אדם הסובל מאלצהיימר או דמנציה.  דמנציה נגרמת על-ידי מספר מחלות ניווניות שפוגעות במוח (השכיחה שביניהן היא מחלת האלצהיימר), אשר גורמות להידרדרות מתמשכת ובלתי הפיכה ביכולות החשיבה ותפקוד המוח. "תשוש נפש" סובל מבעיות כמו ירידה בזיכרון או בהתמצאות, ועל-כן לא יכול לדאוג לעצמו, והוא זקוק לעזרה והשגחה צמודים.

2. הצגת המסמכים הבאים לגבי מצבו של הקשיש: חוות דעת רפואית, דו"ח סוציאלי, שאלון רפואי-סיעודי מלא. בנוסף יינתנו ע"י המשפחה המסמכים הבאים: התחייבות של משפחת הקשיש לממן חלק מעלות האשפוז, אישורי הכנסה של הקשיש וילדיו, שומות מס וקצבאות ביטוח לאומי של הקשיש ובני משפחתו, במידה ויש. כל המסמכים ייחתמו ע"י עורך-דין או נוטריון.

3. המוסד בו יתאשפז הקשיש פועל ברישיון משרד הבריאות ויש לו הסכם תקף עם משרד הבריאות לקבל דיירים במימון משרד הבריאות. כלומר: בתי אבות או בתי דיור מוגן המאושרים

לעבודה עם קוד.

תנאי הסיוע:

1. סיוע משרד הבריאות במימון האשפוז מותנה בתשלום השתתפות עצמית, שנקבעת לפי נוהלי משרד הבריאות בהתאם לגובה הכנסות הקשיש ובני משפחתו.

2. משרד הבריאות מסייע באשפוז רק במוסדות העומדים ב-2 התנאים הבאים:

ב. המוסד הוא ברישוי משרד הבריאות – מוסד המטפל בחולים סיעודיים ו/או תשושי נפש הוא "בית חולים" ועל-כן מחויב עפ"י החוק ברישוי משרד הבריאות.

ג. המוסד קשור בהסכם תקף עם משרד הבריאות. משרד הבריאות לא יסייע במימון אשפוז במוסדות עמם אין לו הסכם תקף.

שלבי תהליך האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות:

1. פניה ראשונית לכל לשכת בריאות בארץ לקבלת מידע, טפסים וייעוץ ראשוני על תהליך האשפוז הסיעודי.

2. הגשת מסמכים ראשוניים ללשכת הבריאות במקום מגוריו של המועמד לאשפוז. המסמכים הראשוניים להגשה כוללים:

א. טופס פניה לסידור מוסדי

ב. טופס מידע רפואי-סיעודי-תפקודי עדכני שמולא ע"י רופא ואחות שבדקו את המועמד.

ג. מכתב סיכום רפואי מרופא הכולל סיכומי אשפוזים, טיפולים, בדיקות ומצבו התפקודי של

המועמד.

ד. דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן אותו ממלא העובד הסוציאלי המכיר את המועמד לאשפז

ומשפחתו.

ה. אם המועמד לאשפוז סובל מ"פגיעה בכושר השיפוט" ומצוי בידי המשפחה "כתב מינוי אפוטרופוס" או "בקשה למינוי אפוטרופוס" או "מסמך ייפוי כוח" לטיפול רפואי ואשפוז- מסמכים אלה יצורפו.

ו. תעודות רפואיות נוספות במידת הצורך.

3. פגישה של עובדת סוציאלית מלשכת הבריאות עם בני המשפחה של המועמד לאשפוז להערכה ראשונית ושיחה על נחיצות האשפוז וחלופות אפשריות. העובדת הסוציאלית עשויה לערוך ביקור בית בבית המועמד לאשפוז.

4. סיווג המועמד לאשפוז ע"י "ועדת סיווג" בלשכת הבריאות שתקבע אם המועמד מסווג כ"סיעודי" או כ"תשוש נפש" והתאמתו למסגרת אשפוז. משפחת המועמד יכולה לפנות ללשכת הבריאות לבחינה מחודשת של סיווג המועמד אם יש שינוי במצבו. המשפחה רשאית לערער על החלטת ועדת הסיווג.

5. בחירת המוסד הסיעודי ע"י המועמד לאשפוז ומשפחתו מתוך המוסדות המאושרים ע"י משרד הבריאות. המשפחה תודיע לרכזת האשפוז על 3 מוסדות מבוקשים לפחות לפי סדר עדיפות. ניתן להתייעץ עם יועצי אינדקס ההורים שלי כדי לקבל מידע אודות המוסדות המקבלים קוד משרד הבריאות.

6. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז. רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תקבע פגישה עם המשפחה למתן הסבר כללי על השתתפות המועמד לאשפוז ובני משפחתו בדמי האשפוז. סך השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו במימון האשפוז נע בהתאם לתחשיב ההשתתפות בין 32% מגובה קצבת הזקנה לזוג ועד מלוא הסכום שמשלם משרד הבריאות למוסד הסיעודי. תחילה ימוצו המקורות הכספיים של המתאשפז ובן/בת זוגו ולאחר מכן, אם עלות האשפוז לא כוסתה ממקורותיהם, נדרש אחד מילדי המועמד הבגירים להשתתף במימון האשפוז.

7. התחייבות המשפחה לתשלום.

8. העברה לאשפוז במחלקה לסיעודיים או תשושי נפש.

נקודות לציון:

1. חישוב זכאות מחודש ייעשה כל שנתיים או לבקשת המתאשפז, בן/בת הזוג וילדי המתאשפז עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי, או ביוזמת לשכת הבריאות.

2. בני המשפחה רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית לאחר חתימה על כתב ההתחייבות לתשלום.

3. תשלום ההשתתפות העצמית ייעשה בהוראת קבע או בשוברים חודשיים לתשלום.

כותב הכתבה: רותם לנדאו, צוות אינדקס ההורים שלי, פתרונות דיור לגיל השלישי בישראל