איך מקבלים קודהחלטת משרד הבריאות תלויה בעמידת החולה ומשפחתו במספר קריטריונים קבועים ומוגדרים מראש. הקוד הוא למעשה מסמך מהווה אישור של משרד הבריאות לסיוע במימון אשפוז סיעודי בבית אבות סיעודי או בבית אבות לתשושי נפש עבור החולה. אם עומד החולה בקריטריונים שנקבעו, מנפיק לו משרד הבריאות קוד המתאר את היקף הסיוע שיוענק לו, וזאת על בסיס מקום פנוי באחד ממוסדות הסיעוד המוכרים על ידי משרד הבריאות.

קריטריונים לקבלת הקוד

החולה ומשפחתו צריכים להשתתף בעלות אשפוז הסיעוד מכל מקור אפשרי העומד לרשותם, בין שמדובר בהכנסות שוטפות, קצבאות או נכסים העומדים לרשותם ואשר ניתן להפוך אותם לנזילים על מנת לכסות את שיעור ההשתתפות שלו מחוייב החולה.

הקריטריונים לקבלת הקוד ממשרד הבריאות מוגדרים כדלהלן:

  1. הגדרת החולה הסיעודי על ידי לשכת הבריאות המקומית כ"חולה סיעודי" או "תשוש נפש". שתי הגדרות אלה מתייחסות למוגבלות פיזית או נפשית הקיימת אצל החולה, ואשר מונעת ממנו לקיים אורח חיים סביר באופן עצמאי, עד לרמה כזאת שהוא אינו יכול לדאוג לעצמו במשימות הפשוטות של חיי היום יום.
  2. הצגת חוות דעת רפואית ודו"ח סוציאלי, וכן מילוי שאלון רפואי סיעודי עדכני.
  3. התחייבות של בני המשפחה לממן את חלקם בהשתתפות בעלויות הסיעוד.
  4. אישורי הכנסה, שומות מס ואישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי, חתומים על ידי עורך דין או נוטריון.
  5. בית האבות אליו מיועד החולה להיכנס פועל ברישיון משרד הבריאות, ונמצא תחת הסכם לקבלת דיירים במימון משרד הבריאות.

כל הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה לקוד ניתנים להורדה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. ראוי לציין כי זמן ההמתנה הממוצע לאישור עשוי להגיע לעיתים לכשלושה חודשים.

על מנת ללמוד כיצד להגיש את הקוד, מה הוא התהליך המסודר שיש לעבור, מי יכול לסייע בהגשת הקוד, ועוד שורה של נתונים ופרטי מידע בעניין, מומלץ ליצור קשר עם רשויות הרווחה או משרד הבריאות.