מונחים בגריאטריה

דיור מוגן-

בתי הדיור המוגן הם פתרון מגורים אידיאלי עבור בני הגיל השלישי, העצמאיים, השואפים לחיות בסביבת מגורים המציעה איכות חיים גבוהה ומבקשים לחיות את חיי השגרה שלהם באמצעות מגוון שירותים ופעילויות שיאפשרו להם ליהנות בשלב הזה של חייהם, לא פחות מתקופות קודמות בחייהם. רמת המחייה במרבית בתי הדיור המוגן הקיימים כיום בארץ משתווה לרמת התנאים במלונות חמישה כוכבים ולעיתים אף מעבר לכך, כאשר בתי הדיור המוגן לרוב כוללים שטחי ירק רחבי ידיים, השגחה רפואית צמודה, דירות מאובזרות היטב, חדרי מחשב, ספרייה עשירה, בריכת שחייה, אולמות ספורט ועוד. בחלק ממרכזי הדיור המוגן קיימות מחלקות סיעודיות ואף מחלקות לתשושי נפש.

מחלקה סיעודית

כיום, מפעילים ברוב בתי האבות בישראל מחלקה סיעודית, שנועדה לטפל בבני גיל הזהב המוגדרים כ"סיעודיים". קשיש סיעודי מוגדר כמי שזקוק לעזרה בביצוע מרבית מפעולות היומיום השגרתיות או בכולן. קשישים הזקוקים לסיוע בלבוש, בשכיבה וקימה, בשליטה על הסוגרים, בהליכה וכו'- יוגדרו כקשישים סיעודיים ויטופלו במחלקה הסיעודית בבית האבות. בני גיל הזהב השוהים במחלקות הסיעודיות יכולים ליהנות ממגוון פעילויות התרבות והפנאי שמציע בית האבות, בנוסף לשירות הבסיסי של ליווי ותמיכה יומיומי.

ביטוח סיעודי –

מבוגרים רבים שנמצאים בעיצומו של תהליך זקנה לא רוצים להיות תלויים כלכלית בילדיהם או בבני משפחה אחרים בכדי לממן את הליווי הסיעודי הדרוש להם. ביטוח סיעודי מאפשר לבני גיל הזהב המזדקנים לקבל קצבה חודשית, באמצעותה יוכלו לממן את התמיכה ואת התשתית הטיפולית והסיעודית לה הם זקוקים. חברות הביטוח מציעות כיום פוליסות מגוונות בתנאים משתנים, ומומלץ להשקיע מחשבה בבחירת פוליסת הביטוח המתאימה ביותר.

מבחן ADL- Activities of Daily Living

זהו המבחן הקובע את רמתו התפקודית של הקשיש, שתכריע האם הוא יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד מטעם ביטוח לאומי או "קוד" עבור בית אבות סיעודי, שיינתן לו על-ידי משרד הבריאות. במסגרת המבחן נבדקות יכולותיו של הקשיש לבצע את הפעולות הבאות: קימה או שכיבה, רחצה, לבוש, אכילה או שתייה, ניידות ושליטה על הסוגרים. בסיום המבחן יקבל הקשיש ציון שבנוי על נקודות, שמספרן הוא שיקבע מהי גובה הגמלה שהוא רשאי לקבל.

מבחן מיני מנטל (MMSE)

מטרתו של מבחן מיני מנטל היא לאבחן את מצבו הקוגניטיבי של הקשיש, והוא מתבצע על-ידי פסיכוגריאטר, פסיכיאטר או נוירולוג. במסגרת המבחן נבדקים מספר תפקודים קוגניטיביים, כגון:

התמצאות בזמן ובמרחב, זיכרון, שיום, הבנת הוראות מורכבות ועוד. תוצאותיו של מבחן זה יכולות לאבחן קיומה של מחלה דמנטית. כמו כן, תוצאות המבחן יכולות לסייע בבחירת בית האבות, מאחר שהן מעידות על מצבו הנפשי של הקשיש ועל מידת הסיוע לה הוא זקוק בהתאם לכך.

חוק סיעוד – 

חוק סיעוד (1988) נועד לאפשר לקשיש לקבל שירותי סיעוד שיסייעו לו לתפקד באופן יומיומי בעוד הוא ממשיך להתגורר בביתו. הזכאות לקבלת שירותי הסיעוד נבחנת על-פי מספר קריטריונים, שרק אם הקשיש עומד בכולם, הוא יוכל ליהנות משירותים, כמו: ביקור במרכזי יום לקשיש, קבלת עזרה סיעודית בבית על ידי מטפל ישראלי, אספקת חיתולים למבוגרים, שירותי כביסה ועוד.

גיל פרישה

גיל פרישה הוא הגיל שבו רשאי עובד לפרוש ממקום עבודתו על רקע גילו המבוגר מבלי שיפוטר. כך, יוכל להתחיל לקבל תשלומי פנסיה, גמלה וזכויות נוספות המגיעות לו על-פי חוק גיל הפרישה. גילאי הפרישה בישראל הינם 64 לנשים ו-67 לגברים. תקופת גיל הזהב מתחילה פחות או יותר בגילאים החופפים לגילאי הפרישה. רבים מהמבוגרים הבוחנים אופציה של מעבר למרכזי הדיור המוגן הם פורשים טריים מעבודתם אשר רוצים לפתוח פרק חדש בחייהם בסביבה נוחה, מגוונת ועשירה יותר מבחינה חברתית.

דמי כניסה

דמי כניסה היא הגדרה לאחד ממסלולי התשלום האפשריים העומדים בפני בני גיל הזהב המבקשים להצטרף להתגורר בבתי דיור מוגן או בבתי אבות. דייר שבוחר במסלול זה נדרש להפקיד אחוז מסויים (שנע בדרך כלל בין 50 ל-60 אחוזים) מסכום הפיקדון המלא, בתמורה לכך הוא יהיה זכאי להתגורר במקום עד סוף ימיו. בחלוף 4 שנים, במידה ויחליט הדייר לעזוב, הוא יקבל לידיו כ-20% מהסכום ההתחלתי שהופקד. במקרה של פטירה, יועבר הסכום ליורשיו. במקביל לסכום זה, יידרש המבוגר לשלם דמי אחזקה חודשיים עבור השירותים השונים שמספקים המוסדות. כמו כן התנאים של מסלול זה משתנים מעת לעת והן מדיור מוגן אחד למשנהו.

דמי פיקדון

מסלול דמי פיקדון הוא אחד ממסלולי התשלום הנפוצים ביותר העומדים בפני בני גיל הזהב המבקשים להצטרף אל בתי הדיור המוגן. במסגרת מסלול זה, בן הגיל השלישי קונה את הזכות להתגורר בדירתה השייכת לחברה המפעילה את המוסד. גובה הפיקדון עשוי להגיע גם לסכומים של עד למיליון וחצי שקלים ובמקרים מסויימים אף מעבר לסכום זה. התשלום הוא חד-פעמי ובכל שנה ישחק מהפיקדון סכום השווה בערכו ל3%-5% ממנו לתקופת זמן מוגבלת. במקביל לפיקדון נדרש הדייר לשלם גם סכום חודשי של דמי ניהול ואחזקה. התשלום החודשי הוא עבור כלל השירותים שמספקים המוסדות. לרוב, במסלול זה יהיה סכום התשלום החודשי נמוך יותר באופן יחסי מהתשלום החודשי במסלול דמי הכניסה ומהמסלול של דמי אחזקה החודשיים בלבד. במידה והדייר מחליט לעזוב את המוסד, תוחזר יתרת הפיקדון לידיו ובמקרה של פטירה, היא תימסר ליורשיו.

תקופת ניסיון-

תקופת ניסיון היא פרק זמן קצוב במהלכו יכול בן גיל הזהב להתגורר בבית האבות ובדיור המוגן כדי לבחון האם פתרון מגורים זה מתאים לו ונותן מענה לצרכיו. לכל מוסד תנאי "תקופת ניסיון" שונים אותם הוא מגדיר. חלק מהמוסדות מאפשרים פרק זמן ללא תשלום, אך לרוב, תקופת הניסיון היא בתשלום שייקבע על-ידי המוסד, כאשר במרבית המקרים סכום זה יקוזז/יוחזר במידה ויחליט בן הגיל השלישי להמשיך להתגורר במקום לאחר תום התקופה.

קוד משרד הבריאות-

במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש יש באפשרותו לקבל סיוע במימון הכספי, הנקרא "קוד", ממשרד הבריאות, כחלק מתנאי הזכאות שמעניקה המדינה לקשישים אשר נמצאו זכאים על פי קריטריונים מוגדרים מראש. הסיוע במימון הכספי מותנה בתשלום השתתפות עצמית של הקשיש או בני משפחתו מדרגה ראשונה.  את הבקשה לקבלת הקוד ניתן להגיש באמצעות: כל אחד מבני משפחתו של הקשיש, שירותי הרווחה, קופות החולים או המוסד הסעודי בו הם מתאשפזים. הקריטריונים העיקריים שנבדקים ע"י משרד הבריאות בגיבוש ההחלטה; האם לאפשר את הקוד או לא? הינם: היכולת הכספית של הקשישים, של בני זוגם ושל ילדיהם, נכסים כספיים העומדים לרשות הקשישים, בני זוגם החוקיים וילדיהם, נכסי נדל"ן ו/או ביטוחים שונים אותם יש לקשישים וכן כל נכס מוחשי אחר השייך לקשישים ו/או למשפחתם הגרעינית אותו יכולה המדינה לכמת. הקוד יינתן רק במידה וישנה "מיטה פנויה" מהמיטות המוקצבות באחד המוסדות שאושרו ע"י משרד הבריאות.

דיור תומך

הדיור התומך הוא מסגרת הפועלת כחלק ממרכזי הדיור המוגן והיא מיועדת לבני גיל הזהב שאינם עצמאיים לחלוטין וזקוקים לסיוע ולהשגחה במידה כלשהיא. בזכות הדיור התומך יכולים בני גיל הזהב להזדקן בסביבה המוכרת להם, על אף ההתדרדרות בתפקודם ולמרות שהם אינם יכולים להסתדר באופן עצמאי. במסגרת הדיור התומך ניתנים שירותי מעקב רפואיים, הכוללים חלוקת תרופות, סיוע סיעודי, שירותי השגחה ועוד.