מי משלם ומהן דרכי התשלום עבור בית אבות?

בישראל קיימים מספר סוגים של פתרונות דיור עבור בנות ובני הגיל השלישי שמסיבות כאלו ואחרות לא יכולים, או לא מעוניינים, להמשיך לגור בביתם. במקרים מסוימים מדובר באנשים שזקוקים לסיוע סיעודי מסביב לשעון ולכן נוח יותר לעשות זאת במסגרת הטיפולית בל בית אבות סיעודי או בית אבות לתשושי נפש, ובמקרים אחרים אלו אנשים שזקוקים לעזרה מסוימת בחלק משעות היום ואף לא זקוקים לעזרה כלל, אך הם מעוניינים לעבור למקום עם מסגרת חברתית תומכת. 

לא משנה באיזה סוג בית אבות מדובר, עלויות הדיור בבית אבות אינן נמוכות ומשפחות רבות מחפשות מידע בנוגע לתנאים ומסלולי תשלום בית אבות, דרכי תשלום בבית אבות, וגם אילו גורמים מסייעים כמו למשל מימון בית אבות ממשרד הבריאות ומימון משרד הרווחה עבור עצמאיים ותשושי גוף. כדי שיהיה לכם נוח למצוא תשובות לשאלות שלכם, ריכזנו עבורכם את כל המידע כאן במקום אחד. 

תנאים ומסלולי תשלום בית אבות לעצמאיים ותשושים

בני הגיל השלישי העצמאיים מוגדרים כאנשים שלא זקוקים לסיוע מיוחד והם לא תלויים בעזרת הזולת. תשושים, שנקראים גם תשושי גוף, הם אנשים שזקוקים לעזרה מסוימת בחלק מהפעולות הבסיסיות ורק בחלק משעות היום אך לא מסביב לשעון. באופן כללי, אזרחים ותיקים עצמאיים או תשושים צריכים לממן בעצמם את השהות בבית אבות. המימון מגיע מכיסם או בסיוע הילדים ובני משפחה אחרים שמוכנים להשתתף במימון. 

מימון משרד הרווחה: אזרחים ותיקים שלא יכולים לממן את התשלום עבור בית אבות לעצמאיים ולתשושים מכיסם הפרטי יכולים לבקש סיוע מהמדינה שניתן באמצעות מימון משרד הרווחה. כל אחד ואחת מבני הגיל השלישי ללא יכולת כלכלית לממן דיור בבית אבות בכוחות עצמם זכאים להגיש בקשה לסיוע בתשלום עבור בית אבות במימון משרד הרווחה.  

תנאים לבקשת מימון משרד הרווחה: תחילה יש לפנות לעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים של מבקש הסיוע, והיא תפנה לרשימת בתי אבות שמתאימים למבקש. כדי לקבל מימון משרד הרווחה, יש לחתום על טופסי ויתור על הפנסיה ועל קצבת הביטוח הלאומי, ולאחר מכן העו״סית תערוך ביקור בית. אל הבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות עם ספח, טופס תפקודי שאותו ממלאים רופא ואחות, מסמכים רפואיים מפורטים ככל הניתן על מצב מבקש הסיוע, אישור הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי, אם למבקש הסיוע יש פנסיה – יש לצרף תלושים משלושת החודשים האחרונים וכן תדפיסי חשבון בנק משלושת החודשים האחרונים. ילדיהם של הפונים צריכים לצרף אישורי הכנסה, תעודת זהות וספח גם הם. אם בבעלות הפונה יש דירה, עליכם לצרף נסח טאבו והערכת שמאי, ועבור דירה בשכירות יש לצרף חוזה ותצהיר מנוטריון או עורך דין שמאשרים שאין בבעלות הפונים נדל״ן אחר.  

מימון משרד הרווחה והשתתפות עצמית: לאחר הגשת כל הטפסים נערך מבחן ההכנסות לפונה ולבני המשפחה, ובהתאם לכך נקבעת ההשתתפות העצמית של כל אחד. 80% מקצבת אזרח ותיק תועבר למימון בית אבות. אזרח ותיק שמקבל פנסיה יעביר את כולה לצורך המימון בתוספת 65% מקצבת אזרח ותיק שמוכרת גם כקצבת זיקנה. עבור כל אחד מהילדים תיקבע השתתפות עצמית נוספת בהתאם להכנסותיו, וחשוב לדעת שלא ניתן להגיש בקשת מימון משרד הרווחה אם אחד הילדים מסרב לחשוף את הכנסותיו ולהשתתף במימון. מימון משרד הרווחה הוא הפער בית עלות הדיור בבית אבות בהפחתת ההשתתפויות העצמיות והקצבה.

תנאים ומסלולי תשלום בית אבות: מי משלם ומהן דרכי התשלום

תנאים ומסלולי תשלום בית אבות: מי משלם ומהן דרכי התשלום

 

מימון בית אבות משרד הבריאות לקשישים סיעודיים ותשושי נפש

קשישים סיעודיים הם אזרחים ותיקים שזקוקים לסיוע מסביב לשעון ברוב הפעולות היומיות הבסיסיות בשל ירידה משמעותית ביכולות התפקודיות. קשישים תשושי נפש הם אנשים שסובלים ממחלות דמנטיות כמו אלצהיימר וגם הם זקוקים להשגחה בכל שעות היממה. המסגרות האידאליות עבור שתי אוכלוסיות אלה הם בתי אבות סיעודיים ובתי אבות לתשושי נפש. קוד משרד הבריאות הוא הכינוי לקוד אשפוז בבתי אבות אלה שניתן עבור אזרחים ותיקים שלא יכולים לממן זאת בכוחות עצמם. 

תנאים לקבלת מימון בית אבות משרד הבריאות: יש להגיש בקשה עבור קוד משרד הבריאות בלשכת הבריאות. לבקשה יש לצרף טופס בקשה חתום לסידור מוסדי במוסד סיעודי, צילום של תעודת זהות עם ספח, טופס מידע רפואי סיעודי ותפקודי מפורט מהחודש האחרון, סיכום רפואי, סיכומי אשפוזים מהשנה האחרונה, דוח פסיכו-סוציאלי מהעובדת הסוציאלית, מסמכים שמעידים על פגיעה בכושר השיפוט במקרים של אלצהיימר ודמנציה, מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח עבור תשושי נפש, ומסמכים נוספים. 

קבלת סיוע משרד הבריאות בתי אבות: כדי לקבל קוד משרד הבריאות יש למלא שאלוני מבחן הכנסות ולצרף אליהם אישורי הכנסה לשכירים או שומת מס לעצמאים, אישורי הכנסות נוספות, אישורי חסכונות ופיקדונות, מידע על ביטוח סיעודי פרטי, משכנתה ושכר דירה, החזרי הלוואות, ועוד. מבחן ההכנסה יבוצע למבקשי קוד משרד הבריאות, לבן או בת הזוג, וכל הילדים מעל גיל 21. אם אחד מהם יסרב להשתתף במימון, לא ניתן לקבל סיוע משרד הבריאות בבתי אבות. היקף מימון בית אבות משרד הבריאות הוא ההפרש בין עלות בית אבות לבין ההשתתפות העצמית הכוללת של המשפחה. 

דרכי תשלום בית אבות

תשלום חודשי: רוב בתי האבות פועלים בשיטת תשלום חודשי שכולל את עלות המגורים, עלות האחזקה והתחזוקה השוטפת, שכר העובדים, עלות פעילויות ההעשרה והפנאי, כיסוי ההוצאות הרפואיות והפרא-רפואיות, תזונה שמבוססת על שלוש ארוחות עיקריות ביום ושתיים-שלוש ארוחות ביניים. טווח המחירים עבור בית אבות לעצמאיים ולתשושים נע בין 8,000 שקלים ל-13,000 שקלים. עלויות בית אבות לתשושי נפש או בית אבות סיעודי נעות בין 12 אלף שקלים ליותר מ-20 אלף שקלים. בבתי אבות לתשושי נפש ובתי אבות סיעודיים העלויות כוללות גם מתקני עזר, מוצרי ספיגה, וכל צורך אחר שיש עבור הטיפול בדיירים אלה. העלויות הללו הן לפני מימון משרד הרווחה או קוד משרד הבריאות. 

מסלול פיקדון: בניגוד לדיור מוגן ששם מסלול הפיקדון הוא הנפוץ, בבתי אבות מדובר במצב נדיר יחסית, אך בחלקם מאפשרים לעשות זאת. מסכום הפיקדון מנכים את עלויות השימוש ולאחר הפטירה או ההחלטה לעזוב את בית האבות, הסכום הנותר מועבר ליורשים. 

באנר בית אבות 2